Logiczne Układy Programowalne (LUP) - IB

Logiczne Układy Programowalne (LUP) - IB

Prowadzący:dr inż. Jakub Żmigrodzki

Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania urządzeń/systemów cyfrowych implementowanych w logicznych układach programowalnych (PLD - Programmable Logic Device).

Materiały do przedmiotu:
Wszelkie materiały do przedmiotu (regulamin, harmonogram, instrukcje itp.) będą udostępniane studentom za pośrednictwem systemu USOS lub bezpośrednio na zajęciach.

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2017


Zakład Inżynierii Biomedycznej