Podstawy Programowania w Środowisku MATLAB (PPMTL)

Podstawy Programowania w Środowisku MATLAB (PPMTL)

Regulamin

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/18 sem. letni

Literatura (książki dostępne w bibliotekach PW)

  1. Rudra Pratap: Matlab dla naukowców i inżynierów, PWN, 2015
  2. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek MATLAB. Leksykon kieszonkowy. Helion, 2006
  3. Gdeisat Munther, Lilley Francis: Matlab by Example: Programming Basics, Elsevier Science & Technology, 2013
  4. Stormy Attaway: Matlab: a practical introduction to programming and problem solving, Butterworth Heinemann, 2014
  5. www.mathworks.com (strona producenta MATLAB'a i Simulink'a )
  6. www.ont.com.pl ( strona autoryzowanego dystrybutora produktów firmy The MathWorks )

Wykład

Wykładowca: dr. inż. Beata Leśniak-Plewińska (Koordynator przedmiotu)

Materiały

Przykładowe pytania dla kolokwium 1
Przykładowe pytania dla kolokwium 2

Wykład 0
Wykład 1
Wykład 2         m-pliki     dane 
Wykład 3         m-pliki  
Wykład 4
Wykład 5         m-pliki     dane

Laboratorium
Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium)

Materiały
Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.


Interesujące strony WWW
http://www.matlab.pl - forum użytkowników MATLAB'a i SIMULINK'a

Zakład Inżynierii Biomedycznej