Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) - Projekt Gr. 70 i 80

Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) - Projekt Gr. 70 i 80

Prowadzący zajęcia projektowe:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
  2. dr inż. Szymon Cygan

Zakład Inżynierii Biomedycznej