Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUDM)

Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUDM)

Wykład

Wykładowcy:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Wyniki kolokwium (2017/18)

Materiały

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6 
Wykład 7  

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński (Kierownik Laboratorium)  
dr inż. Szymon Cygan

Materiały

Instrukcje
  1. Ćwiczenie 1 - Analiza sygnałów występujących w diagnostycznej aparaturze ultradźwiękowej
  2. Ćwiczenie 2 - Przepływomierz dopplerowski, pomiary prędkości przepływu w naczyniach oraz wyznaczanie parametrów diagnostycznych
  3. Ćwiczenie 3 - Ultrasonograf
  4. Ćwiczenie 4 - Badanie właściwości przetworników ultradźwiękowych


Zakład Inżynierii Biomedycznej