Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB

Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB

Regulamin w roku akad. 2018/19 (sem letni)

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2018/1( (sem. letni)

Literatura (zalecane książki dostępne w bibliotekach PW)

  1. Rudra Pratap: Matlab dla naukowców i inżynierów, PWN, 2015
  2. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek MATLAB. Leksykon kieszonkowy. Helion, 2006
  3. Gdeisat Munther, Lilley Francis Matlab by Example: Programming Basics, Elsevier Science Technology, 2013
  4. Stormy Attaway: Matlab: a practical introduction to programming and problem solving, Butterworth Heinemann, 2014
  5. www.mathworks.com (strona producenta MATLAB'a i Simulink'a )
  6. www.ont.com.pl ( strona autoryzowanego dystrybutora produktów firmy The MathWorks )

Wykład

Wykładowca: dr. inż. Beata Leśniak-Plewińska

Materiały
Przykładowe pytania dla sprawdzianu
Materiały do wykładu są udostępniane w systemie USOS.

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium)
  2. mgr inż. Iryna Gorbenko

Materiały

Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.

Instrukcje

Instrukcje są udostępniane w systemie USOS.

Dane

Dane są udostępniane w systemie USOS.

Interesujące strony WWW

http://www.matlab.pl - forum użytkowników MATLAB'a i SIMULINK'a

Zakład Inżynierii Biomedycznej