Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB

Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB

Regulamin

Literatura (zalecane książki dostępne w bibliotekach PW)

  1. Rudra Pratap: Matlab dla naukowców i inżynierów, PWN, 2015
  2. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek MATLAB. Leksykon kieszonkowy. Helion, 2006
  3. Gdeisat Munther, Lilley Francis Matlab by Example: Programming Basics, Elsevier Science Technology, 2013
  4. Stormy Attaway: Matlab: a practical introduction to programming and problem solving, Butterworth Heinemann, 2014
  5. www.mathworks.com (strona producenta MATLAB'a i Simulink'a )
  6. www.ont.com.pl ( strona autoryzowanego dystrybutora produktów firmy The MathWorks )

Wykład

Wykładowca: dr. inż. Beata Leśniak-Plewińska

Terminy wykładów: 04.10.2017 (1 godz.), 11.10.2017, 18.10.2017, 25.10.2017, 08.11.2017, 15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017 (1 godz.), 24.01.2018 (sprawdzian, 1 godz.)

Materiały
Przykładowe pytania dla kolokwium 1
Przykładowe pytania dla kolokwium 2
Wykład 1
Wykład 2         m-pliki     dane
Wykład 3         m-pliki
Wykład 4
Wykład 5         m-pliki     dane 
Wykład 6 i 7                   dane 

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium)
  2. mgr inż. Iryna Gorbenko

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/18 sem. letni

Podział na zespoły laboratoryjne: Zespoły A i BZespół C

Materiały

Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.

Instrukcje

Dane

 

Interesujące strony WWW

http://www.matlab.pl - forum użytkowników MATLAB'a i SIMULINK'a

Zakład Inżynierii Biomedycznej