Przedmioty obowiązkowe


Biomechanika inżynierska (BIOME) Gr. 30
Biomechanika inżynierska (BMI) Gr. 36
Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) Gr. 30
Elektroniczna Aparatura Medyczna I (EAM I) Gr. 36
Elektroniczna Aparatura Medyczna II (EAM II) Gr. 46
Programowanie Obiektowe w Języku Java (JAV) Gr. 36
Programowanie w systemie MATLAB (MTL) Gr. 38
Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) Gr. 70 i 80
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) Gr. 35, 36, 39
Sensory i Pomiary Wielkości Nieelektrycznych (SEPO) Gr. 20
Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) Gr. 36
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) Gr. 60 i 70