Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Literatura (książki dostępne online oraz w bibliotekach PW)

 1. W. Malina, M. Smiatacz: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Exit, Warszawa 2005
 2. W. Malina, M. Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Exit, Warszawa 2005
 3. Z. Wróbel, R. Koprowski: Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab. Exit, Warszawa 2004
 4. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997 (pdf)
 5. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Fundamental techniques. Springer-Verlag, Londyn 2009 (pdf, dostęp przez stronę BG PW)
 6. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Core algorithms. Springer-Verlag, Londyn 2009 (pdf, dostęp przez stronę BG PW)
 7. W. Burger, M.J. Burge: Digital Image Processing. An Algorithmic Introduction Using Java. Springer-Verlag, Londyn 2016 (pdf, dostęp przez stronę BG PW)
 8. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing. Pearson, 2008
 9. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing using Matlab. Prentice Hall, 2003
 10. Oge Marques: Practical Image and Video Processing Using MATLAB. Wiley-IEEE Press, 2011 (dostęp on-line przez stronę BG PW)
 11. Ch. Solomon, T. Breckon: Fundamentals of Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley, 2010 (dostęp on-line przez stronę BG PW)

Wykład

Wykładowcy: 

 1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Koordynator przedmiotu)

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:

 1. mgr inż. Iryna Gorbenko 
 2. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium CPOB)
 3. dr inż. Jakub ŻmigrodzkiZakład Inżynierii Biomedycznej