Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Literatura (książki dostępne online oraz w bibliotekach PW)

 1. W. Malina, M. Smiatacz: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Exit, Warszawa 2005
 2. W. Malina, M. Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Exit, Warszawa 2005
 3. Z. Wróbel, R. Koprowski: Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab. Exit, Warszawa 2004
 4. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997
 5. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Fundamental techniques. Springer-Verlag, Londyn 2009
 6. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Core algorithms. Springer-Verlag, Londyn 2009
 7. Ch. Solomon, T. Breckon: Fundamentals of Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley, 2010
 8. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing. Pearson, 2008
 9. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing using Matlab. Prentice Hall, 2003
 10. Oge Marques: Practical Image and Video Processing Using MATLAB. Wiley-IEEE Press, 2011

Wykład

Wykładowcy: dr inż. Beata Leśniak-Plewińska

 
Materiały

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:

 1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium CPOB)
 2. dr inż. Szymon Cygan (zespoły: 1(A),2(B),4(D),5(E),6(F))
 3. mgr inż. Iryna Gorbenko (zespoły: 1(A),2(B),3(C),5(E),6(F))

Materiały

Instrukcje

Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.


Zakład Inżynierii Biomedycznej