Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30

Regulamin

Literatura (książki dostępne online oraz w bibliotekach PW)

 1. W. Malina, M. Smiatacz: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa 2005 (dostępna w BG PW, w tym w Bibliotece Wydziału Mechatroniki)
 2. W. Malina, M. Smiatacz: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa 2005 (dostępna w BG PW, w tym w Bibliotece Wydziału Mechatroniki)
 3. Z. Wróbel, R. Koprowski: Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa 2004 (dostępna w BG PW, w tym w Bibliotece Wydziału Mechatroniki)
 4. Z. Wróbel, R. Koprowski: Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie MATLAB. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, Warszawa 2013
 5. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997
 6. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Fundamental techniques. Springer-Verlag, Londyn 2009
 7. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Core algorithms. Springer-Verlag, Londyn 2009
 8. W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing. Advanced methods. Springer-Verlag, Londyn 2013
 9. W. Burger, M.J. Burge: Digital Image Processing. An Algorithmic Introduction Using Java. Springer-Verlag, Londyn 2016
 10. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing. Pearson, 2008 (dostępna w BG PW)
 11. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing. Pearson, 2018 (nieodstępna w BG PW)
 12. R.C. Gonzalez, R.E. Woods: Digital image processing using Matlab. Prentice Hall, 2003 (dostępna w BG PW)
 13. Oge Marques: Practical Image and Video Processing Using MATLAB. Wiley-IEEE Press, 2011
 14. Ch. Solomon, T. Breckon: Fundamentals of Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley, 2010 

Wykład

Wykładowcy: 

 1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Koordynator przedmiotu)

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:

 1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium CPOB)
 2. mgr inż. Iryna Gorbenko
 3. dr inż. Krzysztof Wildner

Harmonogram ćwiczeń w roku akademickim 2017/18


Zakład Inżynierii Biomedycznej