Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) Gr. 30

Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) Gr. 30

Regulamin

Wykład

Wykładowcy:
 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof KałużŸyński
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
Materiały

Pytania egzaminacyjne

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7

Laboratorium

Kierownik: dr inż. Jakub Żmigrodzki

Prowadzący zajęcia laboratoryjne

 1. dr inż. Szymon Cygan
 2. mgr inż. Magdalena Dobrzyńska
 3. dr inż. Edyta Jakubowska
 4. mgr inż. Maciej Maciak 
 5. dr inż. Kazimierz Pęczalski
 6. mgr inż. Michał Władziński

Harmonogram zajęć w r. akad. 2015/16

Materiały dodatkowe
 1. Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą multimetru
 2. Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą oscyloskopu
 3. Wzór sprawozdania
Instrukcje do ćwiczeń
 1. Układy przekształcające
 2. Wzmacniacz operacyjny Nota aplikacyjna WO badanego w ćwiczeniu
 3. Zasilacze
 4. Badanie filtrółw aktywnych pakietem programowym PSPICE
 5. Programowanie rozruszników serca z wykorzystaniem Programatora Medtronic 2090
 6. Przepływomierz dopplerowski detektor ruchów płodu Instrukcja obsługi programu Dopp Meter ver. 1.0
 7. Reometr impedancyjny
  Istnieje możliwość wypożyczania u dr inż. Jakub Żmigrodzkiego ograniczonej liczby egzemplarzy skryptu Reografia impedancyjna (autorzy: T.Pałko, W.G.Pawlicki). Treść skryptu jest identyczna z rozdziałem 4.5 Reografia impedancyjna książki Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, red.: Nałęcz M., Tom 2, Biopomiary, WKiŁ, Warszawa, 1990.
 8. Zabezpieczenie pacjenta przed porażeniem elektrycznym
 9. Elektrokardiograf
 10. Stymulatory

Data ostatniej aktualizacji: 16.10.2015

Zakład Inżynierii Biomedycznej