Programowanie w systemie MATLAB (MTL) Gr. 38

Programowanie w systemie MATLAB (MTL) Gr. 38

Regulamin

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2018/19

Literatura (zalecane książki dostępne w bibliotekach PW)

  1. Rudra Pratap: Matlab dla naukowców i inżynierów, PWN, 2015
  2. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek MATLAB. Leksykon kieszonkowy. Helion, 2006
  3. Gdeisat Munther, Lilley Francis Matlab by Example: Programming Basics, Elsevier Science Technology, 2013
  4. Stormy Attaway: Matlab: a practical introduction to programming and problem solving, Butterworth Heinemann, 2014
  5. www.mathworks.com (strona producenta MATLAB'a i Simulink'a )
  6. www.ont.com.pl ( strona autoryzowanego dystrybutora produktów firmy The MathWorks )

Wykład

Wykładowca: dr. inż. Beata Leśniak-Plewińska

Materiały
Przykładowe pytania egzaminacyjne

Materiały do wykładów są udostępnianie w systemie USOS.

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium)


Materiały

Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.

Instrukcje

Instrukcje są udostępnianie w systemie USOS.

Dane

Dane są udostępnianie w systemie USOS.
 

Interesujące strony WWW

http://www.matlab.pl - forum użytkowników MATLAB'a i SIMULINK'a

Zakład Inżynierii Biomedycznej