Przetwarzanie Sygnałów (PTS) Gr. 35, 36, 39

Przetwarzanie Sygnałów (PTS) Gr. 35, 36, 39

Regulamin

Wykład

Wykładowcy:
 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
Materiały
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Wykład 4
Wykład 5
Wykład 6
Wykład 7

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
 1. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (Kierownik Laboratorium PTS)
 2. dr inż. Jakub Żmigrodzki

Harmonogram zajęć laboratoryjnych w r. akad. 2016/17


Materiały

Wprowadzenie do MATLAB'a
Literatura

 1. R.G Lyons Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2003, 2006, 2010
 2. T.P. Zieliński Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, warszawa, 2007 (dostęp on-line za pośrednictwem serwisu Biblioteki Głównej PW)
 3. R. Tatedusiewicz, P. Korohoda Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów WFPT, Kraków, 1997
 4. Z. Wróbel, R. Koprowski Praktyka przetwarzania obrazów w programie MATLAB Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2008. (dostęp on-line za pośrednictwem serwisu Biblioteki Głównej PW)

Instrukcje

Uwaga: Każdy zespół powinien posiadać na zajęciach wydrukowaną ostatnią stronę instrukcji pt: Sprawozdanie.
 1. Ćwiczenie 1 - Analiza widmowa
 2. Ćwiczenie 2 - Filtracja i korelacja sygnałów dyskretnych
 3. Ćwiczenie 3 - Transformacja falkowa
 4. Ćwiczenie 4 - Operacje geometryczne i arytmetyka obrazów
 5. Ćwiczenie 5 - Interpolacja i histogram
 6. Ćwiczenie 6 - Filtracja 2D
 7. Ćwiczenie 7 - Segmentacja
Dane
 1. Ćwiczenie 1 - Analiza widmowa
 2. Ćwiczenie 2 - Filtracja i korelacja sygnałów dyskretnych
 3. Ćwiczenie 3 - Transformacja falkowa
 4. Ćwiczenie 4 - Operacje geometryczne i arytmetyka obrazów
 5. Ćwiczenie 5 - Interpolacja i histogram
 6. Ćwiczenie 6 - Filtracja 2D
 7. Ćwiczenie 7 - Segmentacja
M-pliki
 1. Ćwiczenie 1 - Analiza widmowa
 2. Ćwiczenie 2 - Filtracja i korelacja sygnałów dyskretnych
 3. Ćwiczenie 3 - Transformacja falkowa
 4. Ćwiczenie 4 - Operacje geometryczne i arytmetyka obrazów
 5. Ćwiczenie 5 - Interpolacja i histogram
 6. Ćwiczenie 6 - Filtracja 2D
 7. Ćwiczenie 7 - Segmentacja


Zakład Inżynierii Biomedycznej