Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) Gr. 70 i 80

Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) Gr. 70 i 80


Wykład

Wykładowcy:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
Materiały

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński (Kierownik Laboratorium PSB)
  2. mgr inż. Iryna Gorbenko
InstrukcjeZakład Inżynierii Biomedycznej