Sensory i Pomiary Wielkości Nieelektrycznych (SEPO) Gr. 20

Sensory i Pomiary Wielkości Nieelektrycznych (SEPO) Gr. 20

Wykład

Wykładowcy:
  1. prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Laboratorium

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018 
Regulamin

Instrukcje
  1. Pomiary impedancyjne
  2. Pomiar ciśnienia hydrostatycznego
  3. Pomiar temperatury
  4. Pomiar średnicy membrany
  5. Sensory magneto-mechaniczne

Zakład Inżynierii Biomedycznej