Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) Gr. 36

Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) Gr. 36

Wykład

Wykładowcy:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
Materiały

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński (Kierownik Laboratorium)
  2. dr inż. Szymon Cygan
  3. dr inż. Jakub Żmigrodzki
Materiały

Instrukcje
  1. Ćwiczenie 1 - Analiza sygnałów występujących w diagnostycznej aparaturze ultradźwiękowej
  2. Ćwiczenie 2 - Przepływomierz dopplerowski, pomiary prędkości przepływu w naczyniach oraz wyznaczanie parametrów diagnostycznych
  3. Ćwiczenie 3 - Ultrasonograf
  4. Ćwiczenie 4 - Badanie właściwości przetworników ultradźwiękowych

Zakład Inżynierii Biomedycznej