Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) Gr. 60 i 70

Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) Gr. 60 i 70

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 07.10.2015 o godz. 12:15 w sali 519.

Regulamin zajęć UiSE

Wykład

Wykładowcy:
  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
  3. dr inż. Jakub Żmigrodzki

 Materiały

Pytania na kolokwium

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne:
  1. dr inż. Szymon Cygan
  2. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska
  3. dr inż. Jakub Żmigrodzki (Kierownik Laboratorium)
Harmonogram zajęć w r. akad. 2015/16

Materiały

Instrukcje

Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2015

Zakład Inżynierii Biomedycznej