Logiczne Układy Programowalne (LUP) Gr. 36

Logiczne Układy Programowalne (LUP) Gr. 36


Regulamin 2014/15
Opis przedmiotu
Harmonogram zajęć w r. akad. 2014/15

Wykład

Wykładowcy: dr inż. Jakub Żmigrodzki
Materiały

Laboratorium

Prowadzący zajęcia laboratoryjne: dr inż. Jakub Żmigrodzki (Kierownik Laboratorium)

Materiały

Projekt

Prowadzący zajęcia projektowe: dr inż. Jakub Żmigrodzki
Materiały Lista zadań projektowych

Data ostatniej aktualizacji: 22.12.2014

Zakład Inżynierii Biomedycznej