Strona główna > Dydaktyka > Spis alfabetyczny przedmiotów

Spis alfabetyczny przedmiotów


Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB) Gr. 30
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) Gr. 30
Elektroniczna Aparatura Medyczna I (EAM I) Gr. 36
Elektroniczna Aparatura Medyczna II (EAM II) Gr. 46
Logiczne Układy Programowalne (LUP) - IB
Logiczne Układy Programowalne (LUP) Gr. 36
Podstawy Programowania w Środowisku MATLAB (PPMTL) (p. obieralny I stopień)
Programowanie w Środowisku MATLAB (PMTLB) (p. obieralny II stopień)
Programowanie Obiektowe w Języku Java (JAV) Gr. 36
Programowanie w Systemie MATLAB (MTL) Gr. 38
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) Gr. 35, 36, 39
Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB)
Sensory i Pomiary Wielkośści Nieelektrycznych (SEPO) Gr. 20
Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) Gr. 36
Technika Ultradźwiękowa w diagnostyce Medycznej (TUDM)
Techniki Tomograficzne (TETOM)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) Gr. 60 i 70
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB

Zakład Inżynierii Biomedycznej