Koło naukowe Bio-Son


Koło Projektowe Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej "Bio-Son"
Celem Koła jest ułatwienie jego członkom zdobywania i pogłębiania wiedzy w zakresie aparatury elektromedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i projektowania aparatury ultradźwiękowej dla potrzeb diagnostyki medycznej. Celem Koła jest również szerzenie kultury technicznej oraz popularyzacja osiągnięć Członków Koła w powyższym zakresie.
Realizowane w ramach Koła prace skupiają się w takich obszarach techniki jak: elektronika analogowa i cyfrowa (logika programowalna, mikroprocesory), projektowanie obwodów elektronicznych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, programowanie w MATLAB i LabVIEW.
Strona WWW Koła: www.bioson.mchtr.pw.edu.pl

Zarząd Koła:
Opiekunowie Koła: