Kontakt


Adres
Zakład Inżynierii Biomedycznej
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
Gmach Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa

Tel.: 022 234 8281
Tel./Faks: 022 849 03 95
e-mail: imiib@mchtr.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Natalia Golnik