Krzemiński Łukasz

Krzemiński Łukasz

Tytuł: mgr inż.
Stanowisko: doktorant
Pokój: 42
Telefon: 22 234 8643
e-mail: L.Krzeminski@mchtr.pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Zakład Inżynierii Biomedycznej