Kubik Tomasz

Kubik Tomasz

Tytuł: mgr inż.
Stanowisko: doktorant
Pokój: 425
Telefon: 22 234 8640
e-mail: t.kubik@mchtr.pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
Przetwarzanie obrazów medycznych, segmentacja struktur tkankowych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB) - laboratorium
Zaawansowane Techniki Przetwarzania Obrazowych Danych Medycznych (ZTPDM) - laboratorium
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) - laboratorium
Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów - laboratorium

Zakład Inżynierii Biomedycznej