Wildner Krzysztof

Wildner Krzysztof

Tytuł: mgr inż.
Stanowisko: doktorant
Pokój: 155
Telefon: 22 234 8364
e-mail:

Zainteresowania naukowe:

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Zakład Inżynierii Biomedycznej