Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni


Cygan Szymon (dr inż.)
Golnik Natalia (prof. dr hab.)
Jakubowska Edyta (dr inż.)
Kałużyński Krzysztof (prof. dr hab. inż.)
Leśniak-Plewińska Beata (dr inż.)
Mikołajczyk Krzysztof (dr inż.)
Paśniczek Roman (prof. nzw. dr hab. inż.)
Tulik Piotr (dr inż.)
Żmigrodzki Jakub (dr inż.)