Żmigrodzki Jakub

Żmigrodzki Jakub


Tytuł: dr inż.
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 37 
Telefon: 22 234 8176 
e-mail: jakub.zmigrodzki@pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
Diagnostyka medyczna, ultradźwiękowe techniki diagnostyczne, obrazowania odkształceń, detekcja i klasyfikacja elementów zatorowych w krwi, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, elektroniczne urządzenia medyczne.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) (laboratorium)
Elektroniczna Aparatura Medyczna II (EAM II) (laboratorium, projektowanie)
Logiczne Układy Programowalne (LUP)
Programowanie w systemie MATLAB (MTL)
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) (laboratorium)
Technika UltradŸźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) (laboratorium)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE)
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA)

Zakład Inżynierii Biomedycznej