Żmigrodzki Jakub

Żmigrodzki Jakub


Tytuł: dr inż.
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 40
Telefon: 22 234 8664
e-mail: J.Zmigrodzki@mchtr.pw.edu.pl
Korzystam z systemu szyfrowania i podpisywania poczty elektronicznej w standardzie OpenPGP. Klucz publiczny do powyższego adresu e-mail zawiera ten plik. Uwaga: aby mieć całkowitą pewnośœć autentycznoœci korespondencji należy zweryfikować pobrany klucz np.: kontaktując się ze mną inną drogą.

Zainteresowania naukowe:
Detekcja i klasyfikacja elementów zatorowych w krwi, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, elektroniczne urządzenia medyczne.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB) (laboratorium)
Elektroniczna Aparatura Medyczna II (EAM II) (laboratorium, projektowanie)
Logiczne Układy Programowalne (LUP)
Programowanie w systemie MATLAB (MTL)
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) (laboratorium)
Technika UltradŸźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD) (laboratorium)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE)
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA)

Zakład Inżynierii Biomedycznej