Kałużyński Krzysztof

Kałużyński Krzysztof


Tytuł: prof. dr hab. inż.
Stanowisko: prof. nzw., z-ca Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Bioemdycznej d/s Nauki
Pokój: 139, 40
Telefon: 22 234 8538, 22 234 8664
e-mail: K.Kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
Przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, metody ultradŸźwiękowe w zastosowaniach medycznych (sonoelastografia, badanie aktywnoœci ruchowej płodu, pomiary przepływu krwi, wykrywanie elementów embolizujących), modelowanie obiektów biologicznych, diagnostyczna aparatura pomiarowa.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Elektroniczna Aparatura Medyczna (EAMEB)
Elektroniczna Aparatura Medyczna I (EAMI)
Przetwarzanie Sygnałów (PTS)
Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB)
Technika UltradŸźwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUD)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE)

Zakład Inżynierii Biomedycznej