Leśniak-Plewińska Beata

Leśniak-Plewińska Beata


Tytuł: dr inż.
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 37, 40 
Telefon: 22 234 8176, 8664 
e-mail: B.Lesniak-Plewinska@mchtr.pw.edu.pl

Termin konsultacji: piątek, godz. 10-12 (po uzgodnieniu e-mailowym)  
Zainteresowania naukowe:
Przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych, zastosowanie metod ultradźwiękowych w diagnostyce medycznej (obrazowanie odkształceń, pomiary przepływu krwi).

Projekty naukowe:
Elastografia ultradźwiękowa w zastosowaniach kardiologicznych (kierownik projektu)
STEstand (kierownik projektu)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB)
Programowanie w systemie MATLAB (MTL)
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) (Kierownik laboratorium)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) (laboratorium)
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA) 

Zakład Inżynierii Biomedycznej