Leśniak-Plewińska Beata

Leśniak-Plewińska Beata


Tytuł: dr inż.
Stanowisko: adiunkt
Pokój: 40, 37/38 
Telefon: 22 234 8664, 8176 
e-mail: B.Lesniak-Plewinska@mchtr.pw.edu.pl

Termin konsultacji: piątek, godz. 10-12 
Zainteresowania naukowe:
Przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych, metody ultradŸźwiękowe w zastosowaniach medycznych (sonoelastografia, pomiary przepływu krwi).

Projekty naukowe:
Elastografia ultradŸźwiękowa w zastosowaniach kardiologicznych (kierownik projektu)
STEstand (kierownik projektu)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów (CPOB)
Programowanie w systemie MATLAB (MTL)
Przetwarzanie Sygnałów (PTS) (laboratorium)
Układy i Systemy Elektromedyczne (UiSE) (laboratorium)
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA) 

Zakład Inżynierii Biomedycznej