Home > STEstand > Project team

Project team

  1. Eng. Damian Cacko
  2. PhD Eng. Szymon Cygan
  3. PhD Dr Eng. Krzysztof Kałużyński
  4. PhD Eng. Beata Leśniak-Plewińska (project leader)
  5. PhD Eng. Jakub Żmigrodzki

 

Zakład Inżynierii Biomedycznej