Przedmioty obieralne

Logiczne Układy Programowalne (LUP) - IB
Podstawy Programowania w ¦rodowisku MATLAB (PPMTL) (p. obieralny, I stopień)
Programowanie w ¦rodowisku MATLAB (PMTLB) (p. obieralny, II stopień)
Przetwarzanie Sygnałów Biomedycznych (PSB)- Projekt Gr. 70 i 80
Technika UltradĽwiękowa w Diagnostyce Medycznej (TUDM)
Techniki Tomograficzne (TETOM)
Wprowadzenie do Programowania w MATLAB'ie (MATLA) - IB