Strona główna > STEstand

STEstand

Wpływ wartości wybranych parametrów akwizycji danych echokardiograficznych na dokładność estymacji odkształcenia mięśnia sercowego: implikacje dla potencjalnej standaryzacji procedur pomiarowych.

(Effect of selected echocardiographic data acquisition parameters on accuracy of the myocardial deformation estimation: implications for the possible measurement procedure standardization.)                                       

Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.


Wybierz:

Zakład Inżynierii Biomedycznej