Strona główna > STEstand > Zespół

Zespół

  1. inż. Damian Cacko
  2. dr inż. Szymon Cygan
  3. prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
  4. dr inż. Beata Leśniak-Plewińska (kierownik projektu)
  5. dr inż. Jakub Żmigrodzki

Zakład Inżynierii Biomedycznej