Strona główna > STEstand > Oczekiwane wyniki projektu

Oczekiwane wyniki projektu

  1. Modele lewej komory serca wraz z technologia ich wytwarzania.
  2. Unikalne stanowisko pomiarowe umozliwiające uzyskiwanie deformacji œciany modelu podobnych do tych obserwowanych w badniach klinicznych
  3. Algorytmy przetwarzania danych i ich implementacje.
  4. Bazy danych zawierające wyniki eksperymentów fizycznych i numerycznych.
  5. Dokumentacja.
  6. Publikacje w uznanych czasopismach naukowych.
Aktualności

Zakład Inżynierii Biomedycznej